You are here 你现在这儿
Home > Seasons 岁时令 > 妈祖天后祭辞

妈祖天后祭辞

IMGP9364

维公元二O一四年四月二十二日,岁次甲午,时届妈祖一千零五十四年诞辰。和风融融,春意盎然,老幼中青,各界同仁,汇聚社科院内,谨以鲜花、供果、雅乐等,聊表至诚之心,恭祭海上女神妈祖天后,同时缅怀列祖列宗。曰:

赫赫海神,至亲至敬,在世神通,既殁显灵。海上庇民,民自立庙,宋入官祭,赐额顺济,灵迹昭著,运河漕运,护航不断,元代北方,东西沿海,始知其名。官民共祭,影响远播,郑和西下,屡获暗助,元代至清,不断加封,清朝最盛,祀典等级,定期少牢,三跪九叩,简单乐舞,迎神三献,送神为后,其德其行,重于泰山,大哉妈祖,寰海共祭,伟哉中华,国泰民安!煌煌中国,盛世太平,以德治国,民安国宁,和平共处,不负其佑。四月十九日,子孙娘娘诞辰,在此一并恭敬纪念。祈求安居乐业,人与天地,自然和谐。大礼告成,伏惟尚飨。

維公元二O一四年四月二十二日,歲次甲午,時屆媽祖一千零五十四年誕辰。和風融融,春意盎然,老幼中青,各界同仁,匯聚社科院內,謹以鮮花、供果、雅樂等,聊表至誠之心,恭祭海上女神媽祖天後,同時緬懷列祖列宗。曰:

赫赫海神,至親至敬,在世神通,既歿顯靈。海上庇民,民自立廟,宋入官祭,賜額順濟,靈跡昭著,運河漕運,護航不斷,元代北方,東西沿海,始知其名。官民共祭,影響遠播,鄭和西下,屢獲暗助,元代至清,不斷加封,清朝最盛,祀典等級,定期少牢,三跪九叩,簡單樂舞,迎神三獻,送神為後,其德其行,重於泰山,大哉媽祖,寰海共祭,偉哉中華,國泰民安!煌煌中國,盛世太平,以德治國,民安國寧,和平共處,不負其佑。四月十九日,子孫娘娘誕辰,在此一並恭敬紀念。祈求安居樂業,人與天地,自然和諧。大禮告成,伏惟尚饗。

 

刘厚涞

发表评论

Top